Održana druga redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

Održana je druga redovna sjednica Općinskog vijeća Breza dana 26.01.2013.godine sa početkom u 10,00 u prostorijama Općine Breza.

Na sjednici je usvojen predloženi

DNEVNI RED

 1. Usmena informacija Općinskog načelnika o aktivnostima između dvije sjednice.
 2. Razmatranje i donošenje zaključaka po Nacrtu Budžeta općine Breza za 2013. godinu.
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pristupanju izmjena i dopuna prostornog plana općine Breza.
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na trajno korištenje u površini od 9000 m2.
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o utvrđivanju prosječne građevinske cijene 1/m2 korisne stambene površine na području općine Breza.
 6. Razmatranje i donošenje Zaključaka po Nacrtu izmjena Regulacionog plana „Centar“.
 7. Razmatranje i donošenje rješenja o dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na korištenje firmi “Ame” doo Breza.
 8. Razmatranje i donošenje Zaključaka po Nacrtu programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u vremenu od 15.03.2013. do 15.03.2014. godine.
 9. Razmatranje i usvajanje Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Numić Zakira iz Breze u površini od 616 m2.
 10. Razmatranje i usvajanje Zaključaka o određivanju naknade u postupku utvrđivanja prava vlasništva za pomoćne objekte-garaže.
 11. Razmatranje i usvajanje Zaključaka o pokretanju postupka za dodjelu javnih priznanja Općine Breza.
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinske izborne komisije za 2012. godinu.
 13. Davanje saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove Dom zdravlja Breza.
 14. Razrješenje i imenovanje komisija:
 • Komisija za Statut i propise,
 • Drugostepena upravna komisija,
 • Komisija za Budžet i finansije.

Nakon obavljene rasprave usvojeni su slijedeći zaključi sa rezultatima glasanja:

 1. Usmena informacija Općinskog načelnika o aktivnostima između dvije sjednice. U kratkom obraćanju Načelnik je iznio informacija koje su se ticale deponije smeća, planovima za izgradnju vodovoda Slivno, proširenja puteva na području naselja Vrbovik. Takođe je informisano vijeće o odobrenju sredstava u iznosu od 50000 KM za potrebe nabavke RTG aparata za DZ Breza. Iznesena je i informacija o prijemu volontera-pripravnika. Primljeno ukupno 15 volontera – pripravnika. Na pitanje vijećnika po kom pravilniku je izvršen prijem odgovor Načelnika je bio: “Volonteri-pripravnici su primljeni bez ikakvog pravilnika i nije bio raspisan nikakav javni oglas i konkurs”.
 2. Razmatranje i donošenje zaključaka po Nacrtu Budžeta općine Breza za 2013. godinu. Nakon provedene rasprave donošen je zaključak da se uputi nacrt budžeta u javnu raspravu u periodu od 27.01. do 22.02.2013.godine. Odluka je donešena sa 20 glasova za.
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pristupanju izmjena i dopuna prostornog plana općine Breza. Odluka je donešena sa 21 glasom za.
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na trajno korištenje u površini od 9000 m2. Odluka je donešena sa 21 glasom za.
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o utvrđivanju prosječne građevinske cijene 1/m2 korisne stambene površine na području općine Breza. Odluka je donešena sa 21 glasom za.
 6. Razmatranje i donošenje Zaključaka po Nacrtu izmjena Regulacionog plana „Centar“.  Nakon provedene rasprave donošen je zaključak da se uputi nacrt izmjena plana u javnu raspravu u periodu od 27.01. do 27.02.2013.godine. Odluka je donešena sa 21 glasom za.
 7. Razmatranje i donošenje rješenja o dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na korištenje firmi “Ame” doo Breza. Donošena je odluka da dodjela zemljišta bude po cijeni od 43,81 KM x 1251m2. Odluka je donešena sa 21 glasom za.
 8. Razmatranje i donošenje Zaključaka po Nacrtu programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u vremenu od 15.03.2013. do 15.03.2014. godine. Razmatran je program obavljanja komunalnih usluga i upućen u javnu raspravu sa 19 glasova za i 2 suzdržana glasa.
 9. Razmatranje i usvajanje Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist Numić Zakira iz Breze u površini od 616 m2. Odluka je donešena sa 21 glasom za.
 10. Razmatranje i usvajanje Zaključaka o određivanju naknade u postupku utvrđivanja prava vlasništva za pomoćne objekte-garaže. Odluka je donešena sa 12 glasova za i 8 suzdražnih glasova.
 11. Razmatranje i usvajanje Zaključaka o pokretanju postupka za dodjelu javnih priznanja Općine Breza. Odluka je donešena sa 21 glasom za.
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinske izborne komisije za 2012. godinu. Odluka je donešena sa 21 glasom za.
 13. Davanje saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove Dom zdravlja Breza. Odluka je donešena sa 21 glasom za.
 14. Razrješenje i imenovanje komisija:
 • Komisija za Statut i propise, potvrđeno je imenovanje komisije sa 20 glasova za i 1 suzdržan
 • Drugostepena upravna komisija, potvrđeno je imenovanje komisije sa 21 glasom za
 • Komisija za Budžet i finansije, nije potvrđen novi sastav komisije, rezultati glasanja su 7 glasova za, protiv 1 i 12 suzdržanih.
Ovaj unos je objavljen u Općinsko vijeće Breza. Zabilježite trajni link.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>